Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายไพวรรน์ ตันนารัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 ณ บริเวณรอบแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content