Menu
home
>>
ขทช.บึงกาฬ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา 3 ตำแหน่ง ปฎิบัติงานที่แขวงทางหลวงชนบึงกาฬ อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท/เดือน.

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content