Menu
home
>>
ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย (Safe) สายบก.3018 แยก ทล.212 – บ้านนาขาม จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 3 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬเข้าตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงทาสีสะพาน สายบก.3018 แยก ทล.212 – บ้านนาขาม อำเภอปากคาด,เมือง,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการมองเห็นที่ดี และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ในการสัญจรไปมา ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content