Menu
home
>>
ขทช.บึงกาฬ ตั้งด่านจุดตรวจวัดชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ยานพาหนะบน ทางหลวงชนบท สาย บก.4001 แยกทล.2095 – บ้านดอนอุดม
re

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ตั้งด่านจุดตรวจวัดชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ยานพาหนะบนทางหลวงชนบท สายบก.4001 แยกทล.2095 – บ้านดอนอุดม อำเภอโซ่พิสัย,เมือง จังหวัดบึงกาฬ (ช่วงกม.ที่ 37+900 มีรถบรรทุกเข้าชั่ง 4 คัน) เพื่อป้องกันถนนชำรุดจากการบรรทุกนำหนักเกินและให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content