Menu
home
>>
การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3006 แยก ทล.212 – บ้านนาเจริญ

      

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3006 แยก ทล.212 บ้านนาเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี และอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content