home

ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Social) สายบก.3010 แยก ทล.212 – บ้านหนองมุม

รูปภาพของ admin
รูปภาพ: 

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Social) สายบก.3010 แยก ทล.212 – บ้านหนองมุม อำเภอเมือง,ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบขั้นตอนการซ่อมบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย ให้มีคุณภาพ มีความถูกต้อง มีความโปร่งใส คุ้มค้า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

 

วันที่: 
พุธ, สิงหาคม 14, 2019 - 09:45
ไฟล์แนบ: