home

ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Social) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง

รูปภาพของ admin
รูปภาพ: 

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการงานเสริมผิวทางพารา AC สาย บก.3004 แยก ทล.212 - บ้านโนนสะแบง อ.ปากคาด,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ต่อโครงการที่ภาครัฐมีแผนงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ซึ่งจะทำให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

 

วันที่: 
พุธ, สิงหาคม 14, 2019 - 09:45
ไฟล์แนบ: