home

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ตามมาตรการกรมทางหลวงชนบท “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด”

รูปภาพของ admin
รูปภาพ: 

  วันที่ 11 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ตามมาตรการกรมทางหลวงชนบท “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ตามยโยบายของกรมทางหลวงชนบท

 

วันที่: 
พุธ, เมษายน 17, 2019 - 12:00