home

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรม 5ส “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างวินัย”

รูปภาพของ admin
รูปภาพ: 

  วันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2562) นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรม 5ส “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างวินัย” เพื่อให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าทำงาน และให้ผู้รับบริการประทับใจ มีความพอใจ ในการให้บริการของหน่วยงาน

 

วันที่: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 27, 2019 - 09:45
ไฟล์แนบ: