home

ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic) สายบก.4001 แยก ทล.2095 – บ้านดอนอุดม อ.โซ่พิสัย,เมือง จ.บึงกาฬ

รูปภาพของ admin
รูปภาพ: 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic) ตัดหญ้าสองข้างทาง สายบก.4001 แยก.ทล 2095 – บ้านดอนอุดม  อ.โซ่พิสัย,เมือง จ.บึงกาฬ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

วันที่: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 26, 2019 - 09:15
ไฟล์แนบ: