home

การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง

   วันที่ 14 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง อำเภอปากคาด,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 10:30

การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง

   วันที่ 13 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง อำเภอปากคาด,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 10:30

ขทช.บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวาย พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช 2562

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 10:00

ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Social) สายบก.3010 แยก ทล.212 – บ้านหนองมุม

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Social) สายบก.3010 แยก ทล.212 – บ้านหนองมุม อำเภอเมือง,ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบขั้นตอนการซ่อมบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย ให้มีคุณภาพ มีความถูกต้อง มีความโปร่งใส คุ้มค้า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 09:45

ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Social) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการงานเสริมผิวทางพารา AC สาย บก.3004 แยก ทล.212 - บ้านโนนสะแบง อ.ปากคาด,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ต่อโครงการที่ภาครัฐมีแผนงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ซึ่งจะทำให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 09:45

ข่าวทั้งหมด
ตรวงสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างลาดยาง สาย แยก ทล.2267

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล.2267 - แก่งหินถ้ำเต่า อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ(ตรวจสอบการยุบตัวคอนกรีต)ระยะทาง 1.935 กิโลเมตร

 

วันที่ : 13 พ.ย. 2561 16:15

ตรวงสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างลาดยาง สาย แยก ทล.2267

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล.2267 - แก่งหินถ้ำเต่า อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ(ตรวจสอบการยุบตัวคอนกรีต)ระยะทาง 1.935 กิโลเมตร

 

วันที่ : 13 พ.ย. 2561 16:15

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 07 พ.ย. 2561 11:30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 02 พ.ย. 2561 12:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 28 ก.ย. 2561 14:15

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 28 ก.ย. 2561 14:00

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:45

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:45

logo
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายเดือน จำนวน 2 อัตรา

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 16:00

logo
การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

วันที่ : 25 ก.ค. 2561 14:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home