home

การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง

   วันที่ 14 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง อำเภอปากคาด,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 10:30

การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง

   วันที่ 13 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง อำเภอปากคาด,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 10:30

ขทช.บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวาย พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช 2562

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 10:00

ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Social) สายบก.3010 แยก ทล.212 – บ้านหนองมุม

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Social) สายบก.3010 แยก ทล.212 – บ้านหนองมุม อำเภอเมือง,ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบขั้นตอนการซ่อมบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย ให้มีคุณภาพ มีความถูกต้อง มีความโปร่งใส คุ้มค้า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 09:45

ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Social) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการงานเสริมผิวทางพารา AC สาย บก.3004 แยก ทล.212 - บ้านโนนสะแบง อ.ปากคาด,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ต่อโครงการที่ภาครัฐมีแผนงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ซึ่งจะทำให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 09:45

ข่าวทั้งหมด
กรมทางหลวงชนบท แนะนำ 8 เส้นทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แบ่งเบาจราจรบนถนนสายหลัก

วันที่ : 04 เม.ย. 2561 16:00

กรมทางหลวงชนบท จัดทำแผนอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ คุมเข้ม 11-17 เมษายน 2561 พร้อมรณรงค์ "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด"

วันที่ : 04 เม.ย. 2561 15:45

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.00 น..

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.00 น..

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 15:45

ติดตามข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯได้ที่ www.kingrama9.th และสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1441 (ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)

วันที่ : 18 ต.ค. 2560 08:30

logo
สิทธิมนุษยชน ความหมายของ"สิทธิมนุษยชน" และการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

วันที่ : 27 ก.ย. 2560 11:15

หน่วย QCT เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทาง สายบ้านศรีอุดม - บ้านหนองผักแว่น

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬมอบหมายให้หน่วย QCT ขทช.บึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีอุดม-บ้านหนองผักแว่น ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ทดสอบคอความหนาผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย หจก.เมืองทองคำตากล้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 19 มิ.ย. 2560 09:15

logo
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันที่ : 15 มิ.ย. 2560 14:00

logo
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ : 15 พ.ค. 2560 16:00

logo
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ : 15 พ.ค. 2560 16:00

logo
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม

วันที่ : 21 เม.ย. 2560 10:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home