home

การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย เส้นทางเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

   วันที่ 17 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service)        สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:30

การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย เส้นทางเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

    วันที่ 18 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service)        สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:30

นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 4/2562

     วันที่ 18 มกราคม 2562 นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 4/2562        โดยมี นายสมสมัย แก้วบุตรดี ผส.ทช.ที่ 15 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ส่วน ผอ.ขทช. อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ ผอ.บทช.พิบูลย์รักษ์, น้ำโสม,ศรีธาตุ, นากลาง เซกา และโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)  

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:30

ขทช.บึงกาฬ ตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บก. 3013 แยก ทล.212 – บ้านหนองขาม

  วันที่ 16 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและ      วัสดุโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สาย บก.3013 แยก ทล.212- บ้านหนองขาม อำเภอเมือง,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร (เก็บก้อนตัวอย่างผิวทาง)  โดย  บจก.สินทรัพย์อนันต์  เพื่อให้เป็นไปตานโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:30

ขทช.บึงกาฬ ตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บก.4015 แยก ทล.2026 - น้ำตกถ้ำพระ

วันที่ 16 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บก.4015 แยกทล.2026 - น้ำตกถ้ำพระ อำเภอบึงโขงหลง,เซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 4.895 กิโลเมตร (เก็บก้อนตัวอย่างผิวทาง) โดย  บจก.สินทรัพย์อนันต์ เพื่อให้เป็นไปตานโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:15

ข่าวทั้งหมด
กรมทางหลวงชนบท แนะนำ 8 เส้นทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แบ่งเบาจราจรบนถนนสายหลัก

วันที่ : 04 เม.ย. 2561 16:00

กรมทางหลวงชนบท จัดทำแผนอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ คุมเข้ม 11-17 เมษายน 2561 พร้อมรณรงค์ "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด"

วันที่ : 04 เม.ย. 2561 15:45

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.00 น..

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.00 น..

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 15:45

ติดตามข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯได้ที่ www.kingrama9.th และสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1441 (ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)

วันที่ : 18 ต.ค. 2560 08:30

logo
สิทธิมนุษยชน ความหมายของ"สิทธิมนุษยชน" และการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

วันที่ : 27 ก.ย. 2560 11:15

หน่วย QCT เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทาง สายบ้านศรีอุดม - บ้านหนองผักแว่น

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬมอบหมายให้หน่วย QCT ขทช.บึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีอุดม-บ้านหนองผักแว่น ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ทดสอบคอความหนาผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย หจก.เมืองทองคำตากล้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 19 มิ.ย. 2560 09:15

logo
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันที่ : 15 มิ.ย. 2560 14:00

logo
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ : 15 พ.ค. 2560 16:00

logo
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ : 15 พ.ค. 2560 16:00

logo
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม

วันที่ : 21 เม.ย. 2560 10:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home