home

ข่าวกิจกรรม

logo
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้ารับรางวัลส่วนราชการดีเด่น ประจำปี 2561

logo
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงและทาสีหลักนำโค้งที่ชำรุด (Safe)

logo
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic)

logo
2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Safe)

logo
2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณทางโค้ง (Safe)

logo
ขทช.บึงกาฬ เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

logo
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic) ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณไหล่ทาง

logo
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic)

logo
ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม สาย บก.3004 แยก ทล.212-บ้านโนนสะแบง

logo
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่สำรวจอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561

ข่าวทั้งหมด

หน้า