home

ข่าวกิจกรรม

logo
ขทช.บึงกาฬ ตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บก. 3013 แยก ทล.212 – บ้านหนองขาม

logo
ขทช.บึงกาฬ ตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บก.4015 แยก ทล.2026 - น้ำตกถ้ำพระ

logo
ขทช.บึงกาฬ เข้าตรวจติดตามคุณภาพงานโครงการอำนวยปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายบก.3013 แยก ทล.212 – บ้านหนองขาม จังหวัดบึงกาฬ

logo
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3002

logo
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นค.4022

logo
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล.212 - บ้านโนนจำปาทอง

logo
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬดำเนินการประชุมวางแผนปฏิบัติการ ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

logo
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าดำเนินการรื้อถอนป้ายผิดกฎหมาย (Scenic) สายบก.3013 แยก ทล.212 – บ้านหนองขาม อ.เมือง,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

logo
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงป้ายเตือนจำกัดความเร็ว สายบก.3013

logo
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงป้ายเตือนจำกัดความเร็ว สายบก.3013

ข่าวทั้งหมด

หน้า