home

ข่าวกิจกรรม

logo
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล.212 - บ้านโนนจำปาทอง

logo
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬดำเนินการประชุมวางแผนปฏิบัติการ ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

logo
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าดำเนินการรื้อถอนป้ายผิดกฎหมาย (Scenic) สายบก.3013 แยก ทล.212 – บ้านหนองขาม อ.เมือง,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

logo
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงป้ายเตือนจำกัดความเร็ว สายบก.3013

logo
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงป้ายเตือนจำกัดความเร็ว สายบก.3013

logo
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุง หลัก กม.26 สายบก.3013

logo
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงป้ายเตือน ทางโค้ง สายบก.3013

logo
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการทาสีหลัก กม. สายบก.3013

logo
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการทาสีป้ายและหลักนำโค้ง สายบก.3010

logo
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic)

ข่าวทั้งหมด

หน้า