home

ข่าวกิจกรรม

logo
16 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 20.30 น. นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจเยี่ยม จุด คุมเข้ม ตามมาตรการ 777 ยกกำลังสาม ของกระทรวงคมนาคม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

logo
11 เมษายน 2562 นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

logo
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ตามมาตรการกรมทางหลวงชนบท “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด”

logo
ตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยกทล.2095 - บ้านดอนอุดม

logo
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic)

logo
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรม 5ส “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างวินัย”

logo
ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic) สายบก.4001 แยก ทล.2095 – บ้านดอนอุดม อ.โซ่พิสัย,เมือง จ.บึงกาฬ

logo
การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย เส้นทางเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

logo
การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย เส้นทางเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

logo
นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 4/2562

ข่าวทั้งหมด

หน้า