home

ข่าวกิจกรรม

logo
การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง

logo
การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง

logo
ขทช.บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวาย พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช 2562

logo
ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Social) สายบก.3010 แยก ทล.212 – บ้านหนองมุม

logo
ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Social) สายบก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง

logo
ขทช.บก.ร่วมต้อนรับ รวค.ในพิธีลงนามความตกลงระหว่างประเทศ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬ –บอลิคำไซ)

logo
นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน ลงพื้นตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการงานก่อสร้างถนน สายแยก ทล.212 – ด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

logo
นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ขทช.บึงกาฬ

logo
นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

logo
นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ศูนย์อำนวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ของ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

ข่าวทั้งหมด

หน้า