การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย เส้นทางเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

   วันที่ 17 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service)        สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:30

การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย เส้นทางเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

    วันที่ 18 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service)        สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:30

นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 4/2562

     วันที่ 18 มกราคม 2562 นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 4/2562        โดยมี นายสมสมัย แก้วบุตรดี ผส.ทช.ที่ 15 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ส่วน ผอ.ขทช. อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ ผอ.บทช.พิบูลย์รักษ์, น้ำโสม,ศรีธาตุ, นากลาง เซกา และโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)  

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:30

ขทช.บึงกาฬ ตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บก. 3013 แยก ทล.212 – บ้านหนองขาม

  วันที่ 16 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและ      วัสดุโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สาย บก.3013 แยก ทล.212- บ้านหนองขาม อำเภอเมือง,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร (เก็บก้อนตัวอย่างผิวทาง)  โดย  บจก.สินทรัพย์อนันต์  เพื่อให้เป็นไปตานโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:30

ขทช.บึงกาฬ ตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บก.4015 แยก ทล.2026 - น้ำตกถ้ำพระ

วันที่ 16 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บก.4015 แยกทล.2026 - น้ำตกถ้ำพระ อำเภอบึงโขงหลง,เซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 4.895 กิโลเมตร (เก็บก้อนตัวอย่างผิวทาง) โดย  บจก.สินทรัพย์อนันต์ เพื่อให้เป็นไปตานโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:15

ข่าวทั้งหมด
ตรวงสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างลาดยาง สาย แยก ทล.2267

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล.2267 - แก่งหินถ้ำเต่า อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ(ตรวจสอบการยุบตัวคอนกรีต)ระยะทาง 1.935 กิโลเมตร

 

วันที่ : 13 พ.ย. 2561 16:15

ตรวงสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างลาดยาง สาย แยก ทล.2267

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล.2267 - แก่งหินถ้ำเต่า อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ(ตรวจสอบการยุบตัวคอนกรีต)ระยะทาง 1.935 กิโลเมตร

 

วันที่ : 13 พ.ย. 2561 16:15

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 07 พ.ย. 2561 11:30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 02 พ.ย. 2561 12:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 28 ก.ย. 2561 14:15

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 28 ก.ย. 2561 14:00

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:45

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:45

logo
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายเดือน จำนวน 2 อัตรา

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 16:00

logo
การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

วันที่ : 25 ก.ค. 2561 14:00

ข่าวทั้งหมด

Pages

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home