home

ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม สาย บก.3004 แยก ทล.212-บ้านโนนสะแบง

    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic) ตัดหญ้าสองข้างทาง สาย บก.3004 แยก ทล.212-บ้านโนนสะแบง  อำเภอปากคาด,เมืองโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  ช่วง กม. 5+000 ถึง กม.17+000 เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท.

วันที่ : 19 ก.ค. 2561 12:30

ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่สำรวจอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  2561 นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 และดำเนินการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท.

วันที่ : 19 ก.ค. 2561 12:30

ประชุมหารือร่างกรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง

เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬประชุมหารือร่างกรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง ร่วม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่บึงโขงหลงอย่างยั่งยืน

วันที่ : 12 ก.ค. 2561 10:30

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic) ตัดหญ้าสองข้างทาง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic) ตัดหญ้าสองข้างทาง สาย บก.3013 แยก ทล.212-บ้านหนองขาม อำเภอเมือง,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ช่วง กม.12+000 ถึง กม.15+000 เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท.

วันที่ : 11 ก.ค. 2561 09:45

ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม สาย บก.3013 แยก ทล.212-บ้านหนองขาม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic) ตัดหญ้าสองข้างทาง สาย บก.3013 แยก ทล.212-บ้านหนองขาม อำเภอเมือง,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ช่วง กม.15+000 ถึง กม.18+000 เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 10 ก.ค. 2561 09:30

ข่าวทั้งหมด
กรมทางหลวงชนบท แนะนำ 8 เส้นทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แบ่งเบาจราจรบนถนนสายหลัก

วันที่ : 04 เม.ย. 2561 16:00

กรมทางหลวงชนบท จัดทำแผนอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ คุมเข้ม 11-17 เมษายน 2561 พร้อมรณรงค์ "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด"

วันที่ : 04 เม.ย. 2561 15:45

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.00 น..

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.00 น..

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 15:45

ติดตามข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯได้ที่ www.kingrama9.th และสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1441 (ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)

วันที่ : 18 ต.ค. 2560 08:30

logo
สิทธิมนุษยชน ความหมายของ"สิทธิมนุษยชน" และการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

วันที่ : 27 ก.ย. 2560 11:15

หน่วย QCT เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทาง สายบ้านศรีอุดม - บ้านหนองผักแว่น

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬมอบหมายให้หน่วย QCT ขทช.บึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีอุดม-บ้านหนองผักแว่น ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ทดสอบคอความหนาผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย หจก.เมืองทองคำตากล้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 19 มิ.ย. 2560 09:15

logo
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันที่ : 15 มิ.ย. 2560 14:00

logo
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ : 15 พ.ค. 2560 16:00

logo
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ : 15 พ.ค. 2560 16:00

logo
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม

วันที่ : 21 เม.ย. 2560 10:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home