home

ตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยกทล.2095 - บ้านดอนอุดม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยกทล.2095 - บ้านดอนอุดม  อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ (ทดสอบความแน่นในสนามชั้นรองพื้นทาง) ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร โดย หจก.ลาวรรณพาณิชย์  

วันที่ : 27 ก.พ. 2562 10:00

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic)

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic) ตัดหญ้าสองข้างทาง สายบก.3013 แยก.ทล 212 - บ้านหนองขาม   อ. เมือง,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง  ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 27 ก.พ. 2562 10:00

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรม 5ส “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างวินัย”

  วันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2562) นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรม 5ส “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างวินัย” เพื่อให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าทำงาน และให้ผู้รับบริการประทับใจ มีความพอใจ ในการให้บริการของหน่วยงาน  

วันที่ : 27 ก.พ. 2562 09:45

ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic) สายบก.4001 แยก ทล.2095 – บ้านดอนอุดม อ.โซ่พิสัย,เมือง จ.บึงกาฬ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic) ตัดหญ้าสองข้างทาง สายบก.4001 แยก.ทล 2095 – บ้านดอนอุดม  อ.โซ่พิสัย,เมือง จ.บึงกาฬ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 26 ก.พ. 2562 09:15

การปรับปรุงผิวจราจร (Service) สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย เส้นทางเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

   วันที่ 17 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร (Service)        สายบ้านนาแวง – บ้านโป่งเปือย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 14:30

ข่าวทั้งหมด
ตรวงสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างลาดยาง สาย แยก ทล.2267

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล.2267 - แก่งหินถ้ำเต่า อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ(ตรวจสอบการยุบตัวคอนกรีต)ระยะทาง 1.935 กิโลเมตร

 

วันที่ : 13 พ.ย. 2561 16:15

ตรวงสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างลาดยาง สาย แยก ทล.2267

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เข้าตรวจสอบคุณภาพงานทางและวัสดุโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล.2267 - แก่งหินถ้ำเต่า อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ(ตรวจสอบการยุบตัวคอนกรีต)ระยะทาง 1.935 กิโลเมตร

 

วันที่ : 13 พ.ย. 2561 16:15

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 07 พ.ย. 2561 11:30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 02 พ.ย. 2561 12:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 28 ก.ย. 2561 14:15

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 28 ก.ย. 2561 14:00

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:45

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:45

logo
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายเดือน จำนวน 2 อัตรา

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 16:00

logo
การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

วันที่ : 25 ก.ค. 2561 14:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home